Bäste Resenär! Vi har just nu vissa tekniska störningar på grund av byte av bokningsplattform. Det påverkar framförallt vår online-incheckning, och vi hänvisar därför tillsvidare till incheckningsdiskar på respektive flygplats. Vi beklagar situationen och arbetar för att ha en lösning på plats så snart som möjligt.

Reseinformation

Vår önskan är att din resa skall vara säker och bekväm när du flyger med oss på populAir. Ibland kan vi komma att behöva försäkra oss om att du klarar av en flygresa och vi kan komma att be om ett läkarintyg om du:

  • Reser av medicinska skäl eller för behandling
  • Behöver extra syrgas eller använda medicinsk utrustning ombord
  • Nyligen varit inlagd på sjukhus, är skadad eller har genomgått operation
  • Om du är i ett sent skede av graviditet

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar som exempelvis vattkoppor, mässlingen, röda hund eller likande som kan ha påverkan på andra människors liv och hälsa kan du bli nekad ombordstigning hos oss på populAir. Om sjukdomssymptomen är synlig när det är tid för resa skall du kunna uppvisa ett läkarintyg.

Allergier

Om du lider av allergier kan det vara besvärligt att resa. Vi rekommenderar att du har med dig allergimedicinnära till hands i ditt handbagage. Det är även lämpligt att du informerar vår kabinpersonal om din problematik, vi kan då göra ett utrop och informera och förklara att vissa produkter såsom nötter inte får förtäras ombord.

Vi kan dock aldrig garantera att det inte finns spår av exempelvis nötter ombord.